ltenetfrdelvplru

  

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

KALVARIJOS TAU MENO FAKULTETAS

 1. MENO IR RANKDARBIŲ STUDIJOS SUAUGUSIŲJŲ MENINIS UGDYMAS

Programos tikslas – suteikti teorinių bei praktinių žinių apie tradicinę ir  šiuolaikinę taikomąją dailę, jos galimybes,  sudarant tinkamas sąlygas pasitikėjimo, saviraiškos, komandinio darbo bei meninio ugdymo raiškai.

 1. Programos uždaviniai
  1. Supažindinti klausytojus su taikomosios dailės šakomis, jų atsiradimo istorija;
  2. Įgyti papildomų meno  teorinių ir praktinių žinių;
  3. Plėtoti žinias apie taikomosios dailės atlikimo technologijas;
  4. Atpažinti ir skirti naudojamas taikomosios dailės priemones, nesudėtingas technikas.
  5. Tobulinti įgūdžius dirbant su taikomosios dailės medžiagomis ir priemonėmis, kuriant įvairias kompozicijas;
  6. Tobulinti stebėjimo, analizavimo įgūdžius;
  7. Ugdyti gebėjimus kūrybiškai taikyti, interpretuoti remiantis vaizduojamosios bei taikomosios dailės principais;
  8. Ugdyti tikėjimą savo gebėjimais bei mokėjimą dirbti kartu su kitais.
 1. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Menas yra savita žmogaus veikla, kurios tikslas – vaizdais, garsais, judesiais perteikti tikrovę, išreikšti mintis, jausmus, atskleisti sudėtingą vidinį žmogaus pasaulį. Šiuolaikinį žmogų menas lydi visą gyvenimą – tai visa žmogaus aplinka, buitis ir būtis, kasdienybė ir laisvalaikis, vienaip ar kitaip susijęs su menu. Jo svarba tampa vis populiaresnė. Įvairiausios meno šakos, jo technikų įvairovė kelia vis didesnį susidomėjimą ne tik dailininkų - profesionalų ar menininkų, bet ir mėgėjų tarpe. Kūryba yra ypatinga žmogaus veikla, todėl  menas tapo neatskiriama ugdymo dalimi. Kiekvienas žmogus turi savo išraiškos būdą. Daugeliui žmonių, tame tarpe ir  vyresnio amžiaus, trūksta žinių apie naujas šiuolaikinio meno tendencijas, todėl tikslinga būtų suteikti papildomų žinių ne tik apie tradicinį meną,  bet ir apie šiuolaikinio meno plotmėje vykstančius pokyčius, plėtojant menines, estetines kompetencijas, kurias leistų įgyti ši programa.  Ištiesų, kiekvienas meno kūrinys turi įtakos žmogaus gyvenimui, kurią nusako šios meno funkcijos:

 • Estetinė – ugdo estetinius jausmus, žmogų ir tobulina aplinką, skatina siekti grožio ir harmonijos.
 • Pažintinė – meno kūrinys supažindina su įvairių epochų puoselėtomis vertybėmis, istorija, religija.
 • Komunikacinė – puoselėja žmonių bendravimą; net ir nemokėdami konkrečios kalbos iš meno kūrinių galime pažinti šalies tradicijas, kultūrą, problemas ir pan.
 • Auklėjamoji – menas padeda kurti visuomenės idealus, auklėja dorą, garbingą žmogų.
 • Hedonistinė – teikia malonumo.

Todėl, meninio ugdymo procese svarbu ugdyti ir estetinę, ir  pažintinę, ir kultūrinę, ir meninę, ir hedonistinę kompetencijas, taip pat suteikti žinių apie tradicines ir netradicines taikomosios dailės šakas bei svarbiausias šiuolaikinio meno technikas, skatinti tobulėti, atskleisti asmenybės individualumą, kūrybines galias.

Meninis ugdymas reikalingas kiekvienam žmogui, nes ugdoma visa žmogaus asmenybė, įvairiomis  priemonėmis lavinami gebėjimai reikšti savo mintis, jausmus. Tad, dalyvaudami meninio ugdymo programoje ir išklausę mokymo kursą, klausytojai  įgys naujų žinių,  patirties, įsisavins įvairias taikomosios dailės raiškos technikas, kurias  galės pritaikyti gyvenime praktiškai. Atlikę savarankiškas užduotis, jie gebės stilizuoti, komponuoti, kūrybiškai interpretuoti.

Programa parengta įgyvendinant projektą “Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ (VP1-2.2-ŠMM-06-V-02-001)..

 1. Programos turinys

Eil.

Nr.

Turinio tema

Trukmė

(akad. val.)

Mokymo/si metodai,

darbo formos

I. Taikomoji dekoratyvinė dailė (tekstilės, popieriaus, keramikos, įvairūs dekoratyvinio interjero puošybos dirbiniai), jų galimybės ir panaudojimas  buityje.
1.

1. Siuvinėjimas (juostelėmis)

1.1. Siuvinėjimo  atsiradimo istorija:

1.1.2. Rankdarbiai (siuvinėjimas) – pramogų ir meno rūšis.

1.1.3.  Siuvinėjimo praktinė ir buitinė reikšmė.

1.1.4. Siuvinėjimo juostelėmis technika.

1 val.

Dėstymas.

Diskusijos.

1.2. Metodai ir priemonės (praktinė dalis):

1.2.1. siuvinėtų juostelėmis dirbinių sukūrimo ypatumai;

1.2.2. senųjų ir šiuolaikinių darbų pavyzdžių studijavimas;

1.2.3. praktinis susipažinimas.

1 val.

Vaizdinės medžiagos aptarimas, analizė. Užduoties suformulavimas.

Darbas grupėje. Rezultatų aptarimas ir analizė.

1.3. Savarankiškas darbas. 2 val. Individualus darbas.
2.

2. Mezgimas.

2.1. Mezgimo rankomis būdai:

2.1.1. apskritasis mezgimas;

2.1.2. plokščiasis mezgimas;

2.1.3. mezgimo paskirtis (puošyba).

1 val.

Dėstymas.

Diskusijos.

 

2.2. Metodai ir priemonės (praktinė dalis):

2.2.1. senųjų ir šiuolaikinių mezgimo raštų pavyzdžių studijavimas;

2.2.2. praktinis susipažinimas su viena iš pasirinktų technikų.

1 val.

Vaizdinės medžiagos aptarimas, analizė. Užduoties suformulavimas.

Darbas grupėje. Rezultatų aptarimas ir analizė.

2.3. Savarankiškas darbas. 2 val. Individualus darbas.
3.

3. Keramika

3.1. Senoji ir šiuolaikinė dailioji keramika (teorinė dalis):

3.1.1. majolika, akmens masė, fajansas, porcelianas, terakota;

3.1.2. buitinė, dekoratyvinė;

3.1.4. lipdyba, žiedimas, liejimas.

1 val.

Dėstymas.

Diskusijos.

3.2. Metodai ir priemonės (praktinė dalis):

3.2.1. keramikinių dirbinių sukūrimo ypatumai;

3.2.2. senosios ir šiuolaikinės keramikos pavyzdžių studijavimas;

3.2.3. praktinis susipažinimas (lipdyba).

1 val.

Vaizdinės medžiagos aptarimas, analizė. Užduoties suformulavimas.

Darbas grupėje. Rezultatų aptarimas ir analizė.

3.3. Savarankiškas darbas. 2 val. Individualus darbas.
4.

4. Popierius

4.1. Popieriaus atsiradimo istorija.

4.1.1. Popieriaus gamybos būdai;

4.1.2. Popieriaus savybės ir naudojimas.

1 val.

Dėstymas

Diskusijos

4.2. Metodai ir priemonės (praktinė dalis).

4.2.1. Popieriaus dirbinių sukūrimo ypatumai;

4.2.2. Popieriaus dirbinių pavyzdžių studijavimas;

4.2.3. Praktinis susipažinimas su proginių atvirukų gamyba

1 val.

Vaizdinės medžiagos aptarimas, analizė. Užduoties suformulavimas.

4.3. Savarankiškas darbas. 2 val. Individualus darbas.
5.

5. Siuvinėjimas (siūlais)

5.1. Siuvinėjimo siūlais atsiradimo istorija:

5.1.2. Rankdarbiai (siuvinėjimas) – pramogų ir meno rūšis.

5.1.3.  Siuvinėjimo praktinė ir buitinė reikšmė.

5.1.4. Siuvinėjimo siūlais technika.

1 val.

Dėstymas.

Diskusijos.

5.2. Metodai ir priemonės (praktinė dalis):

5.2.1. siuvinėtų  siūlais dirbinių sukūrimo ypatumai;

5.2.2. senųjų ir šiuolaikinių darbų pavyzdžių studijavimas;

5.2.3. praktinis susipažinimas.

1 val.

Vaizdinės medžiagos aptarimas, analizė. Užduoties suformulavimas.

Darbas grupėje. Rezultatų aptarimas ir analizė.

5.3. Savarankiškas darbas. 2 val. Individualus darbas.
6.

6. Karoliukai.

6.1. Stiklo karoliukų elementai mene (teorinė dalis):

6.1.1. meninė stiklo karoliukų raiška;

6.1.2. atlikimo technika;

6.1.3. stiklo karoliukų dekoravimo spec. technologijos.

1 val.

Dėstymas.

Diskusijos.

6.2. Metodai ir priemonės (praktinė dalis):

6.2.1. tradicinės ir šiuolaikinės stiklo karoliukų pavyzdžių studijavimas;

6.2.2. praktinis susipažinimas su viena iš pasirinktų technikų.

1 val.

Vaizdinės medžiagos aptarimas, analizė. Užduoties suformulavimas.

Darbas grupėje. Rezultatų aptarimas ir analizė.

6.3. Savarankiškas darbas. 2 val. Individualus darbas.
         

Programą sudarė

Kalvarijos TAU  Meno fakulteto kuratorė

Nijolė Skroblienė

2015-09-28