ltenetfrdelvplru

  

 

Klausk bibliotekininko

 

baneriukas 125x125
 LSVBA baneris

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Jurgis Kubilius gimė turtingų ūkininkų šeimoje. Slaptai iš tėvų pramokęs lietuviškai skaityti, vėliau mokėsi rusiškoje Liudvinavo mokykloje, Marijampolės gimnazijoje. Jurgis Kubilius baigęs tik šešias gimnazijos klases, įstojo į Seinų kunigų seminariją. Neturėjęs pašaukimo studijuoti seminarijoje, Jurgis Kubilius nutarė pasirinkti kariškio gyvenimą ir stoti į Vilniaus pėstininkų mokyklą. Stojant atsirado sunkumų, mat į karo mokyklą tada priimdavo tik bajorų luomo jaunuolius, o jis buvo valstiečių vaikas. Tėvas, nuvykęs pas Vilniaus generalgubernatorių, už 500 rublių „gavo“ sūnui bajoro dokumentus. Jurgis Kubilius 1900 m., būdamas 25 metų, sėkmingai įstojo į karo mokyklą. Nuo 1900 m. tarnavo Rusijos kariuomenėje 88, vėliau 102 pėstininkų pulke. 1902 m. rugsėjo 1 d. baigė Vilniaus karo mokyklą, paskirtas į 101 pėstininkų Permės pulką. 1904 m. rugsėjo 17 d. – 1905 m. balandžio 12 d. dalyvavo Rusijos ir Japonijos kare, vėliau kovojo Pirmajame pasauliniame kare: 1914 m. Rytų Prūsijoje, 1915 m. – Suvalkijoje ir Vilniaus gubernijoje, 1916 m. – Galicijoje, 1917 m. – Rumunijoje. Ėjo pulko adjutanto, kuopos, bataliono, pulko vado pareigas. 1914 m. rugsėjo 1 d. pakeltas į kapitonus, 1915 m. gruodžio 27 d. – į papulkininkius, 1916 m. lapkričio 19 d. – į pulkininkus. 1917 m. gruodžio 7 d. – 1918 m. kovo 28 d. tarnavo Smolensko liet. bataliono vadu. 1918 m. gegužės 1 d. grįžo į Lietuvą.

1918 m. lapkričio 23 d. Apsaugos ministerijos įsakymu Nr. 1 paskirtas Apsaugos ministerijos štabo viršininku, 1918 m. gruodžio 4 d. – apsaugos viršininko padėjėju. 1918 m. gruodžio 24 d. priskirtas prie antrojo pėstininkų pulko. 1919 m. sausio 6 d. paskirtas Tauragės srities apsaugos viršininku, gegužės 18 d. – Ukmergės bataliono vadu. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais prie Salako, Turmanto, Daugpilio. 1919 m. lapkričio 18 d. suteiktas generolo leitenanto laipsnis. 1919 m. gruodžio 11 d. atšauktas į Generalinį kariuomenės štabą, paskirtas Rikiuotės skyriaus viršininku. Nuo 1920 m. liepos 10 d. kartu ėjo Vietinės kariuomenės brigados vado pareigas. 1921 m. vasario 25 d. patvirtintas Rikiuotės skyriaus viršininku. 1921 m. rugsėjo 7 d. paskirtas 1 rūšies ypatingų reikalų karininku prie kariuomenės vado, 1922 m. gegužės 11 – vyriausiuoju šaulių instruktoriumi, o lapkričio 22 d. grąžintas į ankstesnes pareigas. 1923 m. rugsėjo 15 d. paskirtas laikinai eiti III pėstininkų divizijos vado, spalio 15 d. – kariuomenės inspektoriaus, 1924 m. sausio 23 d. – ypatingų reikalų karininko prie karo aviacijos ministro, 1925 m. rugsėjo 1 d. – Generalinės kariuomenės štabo valdybos viršininko pareigas.

1926 m. rugpjūčio 13 d. pakeltas į generolus ir pačiam prašant paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. Apsigyveno Kaune, gavo 1000 litų per mėnesį pensiją ir 80 ha žemės su dvaru netoli Kauno. Ypač aktyviai Jurgis Kubilius dalyvavo Kalinių globos draugijos veikloje (1926-1934 m. – Kalinių globos draugijos centro valdybos pirmininkas). Kalėjimuose steigė bibliotekas, prenumeravo kaliniams spaudą, rengė koncertus, organizavo loterijas. Jurgiui Kubiliui pavyko išvengti represijų 1941 m. ir po karo.

Jurgis Kubilius buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio (1919), Šaulių žvaigždės (1931) ordinais, Savanorių medaliu (1928), Latvijos Trijų Žvaigždžių 3 laipsnio ordinu (1932), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929); Rusijos kariuomenėje – Šv. Stanislovo 2 laipsnio ir Šv. Anos 2 laipsnio su kardais, Šv. Stanislovo 3 laipsnio, Šv. Anos 3 laipsnio ir Šv. Vladimiro 3 laipsnio su kardais ir kaspinu, Šv. Anos 4 laipsnio „Už narsumą“ ordinais.

Jurgis Kubilius mirė 1961 m. kovo 29 d. Kaune, palaidotas Kalvarijos kapinėse.

L.: Generolas Jurgis Kubilius / Sigitas Mičiulis. - Iliustr. // Kalvarijos kronika. - 2003, Nr. 36, p. 6.

Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953 / [redakcinė komisija: pirmininkė - Birutė Kulnytė ... et al.]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004, T. 4, p. 292.

Kubilius Jurgis : karininkas, Ukmergės bataliono vadas : [Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, biografija] / Vilius Kavaliauskas. – Portr., iliustr. – Bibliogr.: 26 pavad. // Lietuvos karžygiai / Vilius Kavaliauskas. – Vilnius : Daigai [etc.], 2008-2015. – T. 3, p. 417-425.

http://www.kalvarijosvb.lt/joomla/dokumentai/krastotyra/Kalvarijos%20krasto%20sviesuoliai%20I%20dalis.pdf?fbclid=IwAR32a4eEmEtuHbGapNtI6N0pBgukmWybRFOALwOZMz-uNIXULo0AJ39Re3w

90791578 3841335545907166 5222102911022006272 o

 

90813817 3844152232292164 6136208037649580032 o

 

90891601 3844154748958579 1912290117884575744 o

 

90905751 3841334792573908 4181187337381740544 o

 

90930458 3844156208958433 3043158344110964736 o

 

90932553 3844153722292015 8672390722768338944 o

 

90938278 3841334939240560 4870428699607957504 o

 

90938835 3841328562574531 6915177253873647616 o

 

91218954 3842669825773738 7192963064130437120 o

 

91247256 3844156788958375 4645514769988583424 o

 

91331302 3844427108931343 469071528927952896 o

91365717 3846600045380716 8196290638774272000 o

 

91383685 3846601872047200 6329743554679668736 o

 

91391981 3841334632573924 1659316260682334208 o